Internationell utveckling

I vilka länder länder finns XXXLutz-gruppen representerad?

Sedan 1973 befinner sig XXXLutz-gruppen på en expansionskurs. Det öppnas i genomsnitt 6 nya möbelvaruhus per år.

Denna internationella utvecklingen hos XXXLutz sträcker sig från Tyskland över Tjeckien, Slovakien, Ungern, Serbien, Kratien, Slovenien till norra Europa och Sverige. För närvarande ingår ca 190 varuhus i XXXLutz-gruppen.