Medarbetare

Hur tas medarbetarna med i företagets interna kommunikation?

XXXLutz-gruppen företräder principen av den öppna kommunikationen. För att ta till vara på medarbetarnas idéer finns det därför en idélåda på varje varuhus, i vilken medarbetarna kan lägga in förslag och önskemål. En personaltidning informerar löpande om förändringar och nyheter i organisationen. Vidare främjar medarbetarsamtal och gemensamma utbildningar den interna sammanhållningen och kommunikationen. Det är idéerna från medarbetarna som har tagits med i affärsprocessen som också är hemligheten bakom XXXLutz framgång.
 

Hur ser jämställtsarbetet ut hos XXXLutz?

I hela XXXLutz-gruppen, i enlighet med företagsfilosofi, ska jämlikhet råda mellan könen och mellan generationer. Detta gäller för hela organisationen och på alla plan. Unga, äldre, man och kvinna – varje individ har sin egen syn på samma tema. Av den anledningen stödjer XXXLutz en mix av medarbetare på alla nivåer för att bästa möjliga val ska kunna fattas.
 

Finns det kvinnor som har ledande befattning i XXXLutz-gruppen?

En fair chans för alla råder hos XXXLutz. Tilldelningen av en ledningsposition sker inte med utgångspunkt efter ålder eller kön utan alltid till den som är mest lämpad för tjänsten. En av våra många starka kvinnor är Hannelore Vonkilch som styr varuhuset i Wiener Neustadt i Wien, Österrike. Det finns dock flera exempel på kvinnliga varuhuschefer.
 

Hur många medarbetare med annat ursprung arbetar i XXXLutz-gruppen?

XXXLutz är idag ett internationellt företag och är arbetsgivare till omkring 50 olika nationer. XXXLutz sätter stort värde på att eftersträva en mångfald vilket betyder integration av många olika nationaliteter och kulturer på alla nivåer i företaget. XXXLutz stödjer aktivt integrationsarbetet av medarbetare med annat ursprung än landets.