Hållbarhet

Hur arbetar XXXLutz-gruppen med temat kring hållbarhet?

XXXLutz-gruppen förväntar och stödjer miljtänkande inom alla områden i företaget, såväl hos de anställda som hos våra affärspartners. Det avser framförallt hanteringen av ej förnyelsebar energi och användandet av förnyelsebar energi i verksamheten. Alla som är delaktiga i XXXLutz organisation antingen externt eller internt är medvetna om hur viktigt miljötänkandet är för kommande generationer och vi uppmanar därför alltid alla att följa de föreskrifter och lagar som berör miljön.